Czym jest odpowiedzialność za naród? Napisz esej. Wygraj laptopa lub smartfona

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju pt. „Odpowiedzialność za naród”. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości.

Zadanie konkursowe

Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oryginalnej i twórczej pracy pisemnej związanej z tematem konkursu „Odpowiedzialność za naród”. Esej powinien być interpretacją słów zaczerpniętych z dzieła Romana Dmowskiego „Myśli nowoczesnego Polaka”: „Obowiązki względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą”.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 stycznia 2021 r. Objętość prac konkursowych nie powinna przekraczać 10 stron (maks. 1800 znaków na stronie). Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy przesyłać pocztą na adres Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok lub elektronicznie w formacie pdf na adres mailowy biuro@obowiazekpolski.pl.

Założenia konkursu

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego i jego wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Organizatorzy chcą także zainspirować młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania wiedzy i pogłębiania świadomości historycznej. Założenia konkursu wpisują się w działania wychowawcze szkół i placówek.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, smartfony, tablety, książki. Wyróżnienia otrzymają także najbardziej zaangażowane szkoły oraz nauczyciele z tych szkół. Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą galę.

Organizatorem IX Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć TUTAJ. Zobacz regulamin.

(J)

Leave a Reply