„Czerwony Kapturek” po angielsku. Scenariusz przedstawienia teatralnego

0
2253
Fot. SP nr 5 w Ostródzie

Przedstawienia teatralne budzą zawsze duże emocje wśród uczniów. Wymagają od nich zaangażowania, nauki tekstu, właściwej wymowy i nienagannej dykcji, a także umiejętności wcielania się w role. To wszystko łączy się z ekscytacją towarzyszącą przebieraniu się w sceniczne kostiumy. Nie bez znaczenia jest poszerzanie wiedzy literackiej i walor integracyjny. W przypadku odgrywania sztuk w języku obcym uczniowie poszerzają swoje słownictwo.

Co roku staram się inscenizować sztuki teatralne z moimi uczniami z SP nr 5 w Ostródzie.. Wybieramy je wspólnie, dostosowując do poziomu wybranej klasy.

W roku szkolnym 2021/2022 przygotowałam autorski scenariusz „Czerwonego Kapturka” w języku angielskim. Został on dostosowany do poziomu językowego dzieci z klas 3–4. Do przedstawienia dobrałam również muzykę podkreślającą atmosferę danych scen.

Bardzo trudno było mi znaleźć w Internecie scenariusz „Czerwonego Kapturka”, który byłby dostosowany do klas 3-4. Dlatego też postanowiłam stworzyć go sama – adaptując oryginalną bajkę – z delikatniejszym zakończeniem, ale z równie silnym morałem.

Przedstawienie zaprezentowane zostało całej społeczności szkolnej i rodzicom. Spotkało się z życzliwym przyjęciem i zainspirowało uczniów do udziału w kolejnych inscenizacjach.
Zachęcam do skorzystania ze scenariusza i myślę, że efekt końcowy zadowoli zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Little Red Riding Hood – playscript

Characters: Narrator, Little Red Riding Hood (LRRH), Mother, Wolf, Grandmother, Woodsman.

Scene 1

(music: Edward Grieg, Morgenstemning)

Narrator: Once upon a time there was a girl called Little Red Riding Hood. She lived with her mum in a small house in the forest. One day her mum told her that grandma is ill.

Mother: Your Grandma is ill. Take this basket and give it to her.

LRRH: Of course, Mother! I hope she’ll get better soon.

Mother: Remember my dear! Don’t stop in the forest and don’t talk to any strangers. Go straight to your grandma.

LRRH: Yes mother!

(music: Antonin Dvorak, Humoresque)

Scene 2

Narrator: Little Red Riding Hood went through the forest. She saw some flowers.

LRRH: What beautiful flowers! I will pick some for my Grandma!

Narrator: The girl was so busy that she didn’t see the Wolf coming.

Wolf (stalking): Good morning, Little Red Riding Hood!

LRRH (scared): Oh, good morning, Mr. Wolf.

Wolf: Don’t be scared, my love! I’m just an old wolf. Where are you going with this basket?

LRRH (relaxed): I’m going to my grandma’s house because she’s ill and alone.

Narrator: The Wolf was very hungry and wanted to eat Grandma, so he asked…

Wolf: Uuuuu, and where does your Grandma live?

LRRH: She lives across the forest in the little house.

Wolf: Pick her more flowers. She will be very happy when she sees them. Goodbye, Little Red Riding Hood!

LRRH: Goodbye!

Wolf (running): Hahahaha!

Narrator: And the Wolf run into the Grandma’s house.

(music: Edvard Grieg, In the hall of the mountain king)

Scene 3

Wolf: Knock, knock!

Grandma: Who’s there?

Wolf (pipingly): It’s me, Little Red Riding Hood!

Grandma: Oh, that’s you. I’m so ill and I can’t stand up. Come in my little angel, the door is open!

Wolf (getting into the house and eating Grandma. Grandma is screaming)

(music: Antonio Vivaldi, Storm)

Wolf: Now I dress as Grandma and wait for the girl!

Narrator: A few minutes later Little Red Riding Hood arrived.

LRRH: Knock, knock!

Wolf (pipingly): Who’s there?

LRRH: It’s me, Little Red Riding Hood! I have a basket for you!

Wolf: Come iiiiin!

Narrator: Little Red Riding Hood looked at the wolf in the bed.

LRRH (looking puzzled): Grandma, what big ears you have!

Wolf: All the better to hear you with.

LRRH: And what big ears you have!

Wolf: All the better to see you with.

LRRH: And what big teeth you have!

Wolf: All the better to… EAT YOU WITH!

(Wolf is eating LRRH who is screaming loudly)

Wolf: Now I’m full. It’s time for a nap.

Scene 4

Narrator: The wolf fell asleep. A woodsman heard a loud scream and came to Grandma’s house.

(music: Aram Khachaturian, Sabre dance)

Woodsman: Oh no! The wolf ate Grandma!

Narrator: He grabbed the wolf and he squeezed… and squeezed… and squeezed the wolf!

(Grandma and LRRH appear)

Grandma: Oh thank you!

LRRH: Thank you, Mr. Woodsman!

Woodsman: No problem my dear! And you Wolf! You are a very bad wolf! You can’t eat anyone!

Wolf (sadly): I’m sorry… I won’t do that again…

Woodsman: Remember! I will be watching you!

Grandma: Thank you Woodsman, you’re the best! And you, Little Red Riding Hood – remember to always listen to your mother!

LRRH: Yes, Grandma, I will! I’m so happy you’re all right!

(Grandma is hugging LRRH)

Narrator: And they all live happily ever after.

(music: Scott Joplin, Ragtime)

THE END

Opracowała: Martyna SZPECHAR, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostródzie

TEN ARTYKUŁ POWSTAŁ W RAMACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO. WIĘCEJ CZYTAJ TUTAJ:

Pomagamy w awansie zawodowym

Leave a Reply