Co wiesz o Kresach Wschodnich?

0
98

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” to projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej, skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2020/2021. Zaplanowano sesje naukowo-edukacyjne i warsztaty. Najważniejszą częścią projektu ma być konkurs wiedzy, a nagrodą – wyjazd edukacyjny na dawne Kresy Wschodnie. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie będą przyjmowane do 30 listopada 2020 r.

„Kresy Wschodnie I i II Rzeczypospolitej to kraina, która wydała wielu wspaniałych bohaterów naszych dziejów, żeby wymienić tylko Stanisława Żółkiewskiego, Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszkę, Romualda Traugutta, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Józefa Piłsudskiego.

To wspólna ojczyzna wielu narodów: Polaków, Rusinów, Ukraińców, Żydów, Ormian, Litwinów, Białorusinów i Poleszuków, których historia połączyła na wieki wspólnymi więzami. To ziemia wciąż opiewana w licznych dziełach literackich i z nostalgią wspominana przez dawnych jej mieszkańców. To wreszcie kraj, którego mieszkańcy doświadczyli w XX wieku wielu dramatycznych przeżyć” – piszą organizatorzy projektu z IPN.

Celem projektu edukacyjnego jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Zaplanowano sesje naukowo-edukacyjne i spotkania warsztatowe, wykłady, pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu ma być jednak konkurs wiedzy. Zostanie przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym. Uczestnicy mają przygotować pracę pisemną lub multimedialną na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

Organizatorzy proponują wiele interesujących tematów. Można np. przygotować pracę o sowieckich deportacjach, losach zesłańców w głąb ZSRS, Kresowianach na „Liście katyńskiej”, o ludobójstwie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej w latach 1939 -1948, tragicznym losie polskiej inteligencji kresowej i duchowieństwa rzymskokatolickiego w czasie II wojny światowej.

Są tematy dotyczące skarbów i osobliwości Kresów Wschodnich (sanktuaria, kościoły, cerkwie, zbory, cmentarze, pomniki, pałace, dwory, obrazy itd.). Ostatni z tematów brzmi: „Z domowych archiwów. Losy mojej kresowej rodziny na tle wielkich przemian politycznych XX wieku (nieznane dokumenty, fotografie, pamiętniki i wspomnienia)”.

Wszystkie tematy i inne szczegóły konkursu w regulaminie. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na dawne Kresy we wrześniu 2021 r.

To będzie już III edycja ogólnopolska projektu edukacyjnego poświęconego Kresom. W drugiej edycji w kategorii prac multimedialnych nagrodzony został m.in. film dokumentalny „Okruchy wspomnień” Karola Jensza-Stawowczyka (opiekun naukowy: Aldona Danielak, SP im. Armii Krajowej w Rudawie). Opowiada o pradziadku autora filmu – Jerzym Jenszu, żołnierzu AK, więźniu Starobielska, który wspólnie z kpr. Arturem Rychterem zawiesili na baszcie Giedymina w Wilnie biało-czerwoną flagę w dniu 13 lipca 1944 roku. Film można obejrzeć na kanale YouTube.

(r), źródło: IPN

Leave a Reply