Anatomia człowieka po angielsku – innowacja pedagogiczna w liceum ogólnokształcącym

Uczniowie liceum w Łomży uczyli się anatomii po angielsku; fot. KLO w Łomży

Czy znajomość języka angielskiego może być przydatna w nauce biologii? Co łączy język obcy z anatomią człowieka? Okazuje się, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele, dlatego razem z koleżanką postanowiłyśmy wykorzystać ten fakt w pracy na zajęciach dodatkowych z naszymi licealistami. Przez ostatnie dwa lata ja, nauczyciel języka angielskiego, oraz moja koleżanka, nauczyciel biologii, realizowałyśmy innowację pedagogiczną pt. „Biologia jakiej nie znacie – fascynująca anatomia człowieka w języku angielskim”.

Obie uczymy w liceum ogólnokształcącym, a uczniowie, którzy brali udział w innowacji, uczęszczają na lekcje rozszerzonej biologii oraz rozszerzonego języka angielskiego. Wdrożenie tej innowacji pedagogicznej w naszej szkole podyktowane było chęcią stworzenia uczniom możliwości zdobywania wiedzy z przedmiotu biologia przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim.

Podstawowym założeniem naszych działań było przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, na których językiem wykładowym będzie język angielski. Wiele młodych osób, studentów i absolwentów uczelni medycznych wyjeżdża obecnie za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Tak więc nasza innowacja podyktowana była również przez wymagania współczesnego rynku pracy.

Dwa razy w miesiącu prowadziłyśmy wspólnie zajęcia, w trakcie których uczniowie najpierw przyswajali wiedzę z zakresu anatomii człowieka pod kierunkiem nauczyciela biologii, następnie utrwalali zdobyte wiadomości – równocześnie poszerzając wiedzę o wyrażenia i zwroty anglojęzyczne związane z tematyką zajęć – pod kierunkiem anglisty.
Istotnym elementem innowacji była duża samodzielność uczniów w realizacji zajęć, przy równoczesnej asyście nauczycieli występujących w roli partnerów, którzy inspirowali, wspomagali, doradzali i wyzwalali inicjatywę.

Uczniowie pracowali metodami aktywnymi, w parach i małych grupach. Na zajęciach stosowałyśmy technologie informacyjno-komunikacyjne, zarówno do prezentacji zagadnień, ich utrwalania, jak i poszerzania zdobytej wiedzy. Uczniowie z zaangażowaniem oglądali filmy i prezentacje multimedialne, rozwiązywali quizy online oraz grali w gry multimedialne.

Finalnym efektem ich pracy, po każdych zajęciach, była kolejna karta wirtualnego lapbooka, który powstawał w aplikacji Padlet na udostępnianej przez nas tablicy. Uczniowie zamieszczali tam opracowywane samodzielnie materiały, takie jak np. gotowe słowniczki terminów medycznych czy też quizy leksykalne. Dzięki temu powstawała jedna wspólna baza dydaktyczna, z której mogli korzystać wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie.

Ewaluacja innowacji – oparta na rozmowach z uczniami, naszej obserwacji ich pracy i zaangażowania, analizach efektów działań uczestników oraz wyników skierowanej do nich ankiety – pozwoliła na stwierdzenie, że uczniowie znacznie poszerzyli zasób słownictwa z zakresu anatomii człowieka i terminologii medycznej w języku obcym.

Uczniowie przyznali także, że rozwinęli umiejętność współdziałania w grupie oraz byli bardziej świadomi współodpowiedzialności za wykonywane zadania. Doskonalili również umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, słowników jedno- i dwujęzycznych, mediów, Internetu) oraz selekcjonowania zdobytych informacji.

Licealiści wskazywali ponadto na znaczący rozwój umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wirtualny lapbook, namacalny efekt ich pracy, jako pomoc naukowa będzie mógł być wykorzystany w przyszłości przez kolejne roczniki.

O autorkach:

Anna CIUCHNICKA – nauczyciel języka angielskiego z 13-letnim stażem pracy w szkole, z czego od ponad 11 lat w liceum, gdzie przygotowuje uczniów m.in. do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Zatrudniona w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

O sobie: Praca z młodzieżą daje mi satysfakcję, a także mobilizuje mnie do podejmowania działań wpływających na mój rozwój osobisty i zawodowy. Od ponad sześciu lat jestem członkiem zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.

Renata BAJKIEWICZ – nauczyciel biologii i przyrody z 15-letnim doświadczeniem w pracy w liceum i szkole podstawowej. Pracuje w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

O sobie: Zawód, który wykonuję, jest moją pasją. Staram się pracować tak, aby w uczniach rozwijać zamiłowanie do przyrody i biologii. Zdobyte doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, wzbogacone licznymi szkoleniami, sprawia, że nauczanie cieszy, inspiruje i motywuje do dalszej pracy. Dużą satysfakcję sprawia mi praca z uczniem zdolnym i odkrywanie talentów biologicznych; zachęcam do udziału w olimpiadach i konkursach biologicznych.

Od ponad pięciu lat współpracuję z OKE w Łomży, pracując w zespole egzaminacyjnym przy sprawdzaniu egzaminów maturalnych pisemnych z biologii na poziomie rozszerzonym. Pracuję w myśl zasady: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem (Konfucjusz)”.

Leave a Reply