100 tys. zł dla autorów najlepszych prac naukowych

Przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace naukowe związane tematycznie z województwem łódzkim. Wyróżnienia otrzyma 16 autorów. Na nagrody te przeznaczona została suma 100 tys. zł.

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego zostaną wręczone po raz 21. Są przyznawane za rozprawy i prace związane tematycznie z województwem łódzkim, promujące region, bądź takie, w których wyniki badań są ważne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego.

Prace mogli zgłaszać rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni, dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych. Mogli je także zgłaszać sami autorzy. O przyznaniu nagród decydowała komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele sześciu łódzkich uczelni oraz samorządu województwa łódzkiego.

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 36 prac. Komisja konkursowa nagrodziła 16. To dwie prace habilitacyjne (nagrody po 10 tys. zł), dziesięć rozpraw doktorskich (po 6,5 tys. zł), trzy prace magisterskie (po 4 tys. zł) i jedna praca licencjacka (3 tys. zł).

Laureaci konkursu:

Magdalena Kowalewicz-Kulbat (Uniwersytet Łódzki) – praca habilitacyjna „Synapsa immunologiczna ludzkiej komórki dendrytycznej z limfocytem T formowana w odpowiedzi na prątki Mycobacterium bovis BCG”.

Małgorzata Hanzl (Politechnika Łódzka) – praca habilitacyjna „Analiza morfologiczna struktur miejskich w ujęciu kulturowym. Studium przypadku społeczności żydowskich w województwach łódzkim i mazowieckim”.

Michał Szulc (Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi) – rozprawa doktorska „Made in Łódź. Projekt damskiej kolekcji autorskiej w oparciu o badania technologii przemysłu lekkiego województwa łódzkiego”.

Justyna Świątkiewicz (Politechnika Łódzka) – rozprawa doktorska „Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych z frakcji organicznej odpadów komunalnych w procesie fermentacji”.

Łukasz Lechowski (Uniwersytet Łódzki) – rozprawa doktorska „Wpływ budowy autostrady A1 i A2 na zmiany zagospodarowania terenu w gminach powiatu zgierskiego w świetle metod GIS”.

Rafał Pakuła (Uniwersytet Łódzki) – rozprawa doktorska „Udział Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji Miastoprojekt – Łódź w kształtowaniu architektonicznego krajobrazu Łodzi na tle uwarunkowań polityczno-gospodarczych w latach 1949-1989”.

Monika Jarosiewicz (Uniwersytet Łódzki) – rozprawa doktorska „Wpływ związków bromofenolowych ograniczających palność materiałów organicznych na erytrocyty człowieka”.

Joanna Madzio (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – rozprawa doktorska „GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL)”.

Wiktor Wróblewski (Politechnika Łódzka) – rozprawa doktorska „Możliwość tymczasowego zagospodarowania pustek miejskich”.

Wioletta Rozpędek-Kamińska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – rozprawa doktorska „Inhibitory zależnej od stresu ER kinazy PERK jako potencjalne nowe podejście do terapii choroby Alzheimera”.

Beata Ciabiada-Bryła (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – rozprawa doktorska „Analiza nadumieralności mężczyzn w województwie łódzkim w latach 1999-2014”.

Ludwika Majewska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) – rozprawa doktorska „Wanda Grabowska (1883-1957). Pedagog, działaczka społeczna i niepodległościowa”.

Aleksander Stachowski (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) – praca magisterska „Ocena aktywności kory mózgu w procesie mentalnego uczenia się gry na akordeonie na przykładzie wybranych utworów”.

Emilia Brodziak (Uniwersytet Łódzki) – praca magisterska „Łódź w walce o niepodległość 1914-1918”.

Ewa Juścińska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – praca magisterska „Użyteczność badań cytogenetyczno-molekularnych w diagnostyce prenatalnej”.

Marta Kluba (Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi) – praca licencjacka „Adaptacja sali teatralnej na salę koncertową w łódzkim Grand Hotelu”.

(r), źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Leave a Reply